Kanalizační plastové šachty

Moderní systém šachtových komponentů byl vyvinut na základě požadavků stavitelů do náročných podmínek,a také pro zjednodušení montáže.

Šachtové systémy slouží pro odvod splaškové a dešťové vody ze soukromých stavebních pozemků, průmyslových objektů, skladových prostor či v komunální kanalizaci. Mohou být využity k odvětrání či kompletaci drenážních systémů, propojovány s jinými kanalizačními systémy, jako šachty průběžné nebo sběrné, lze z nich také sestavit dešťové, spadišťové či vodoměrné šachty.

Kanalizační šachty jsou zatříděny jako objekty stokových sítí, sloužící ke kontrole, údržbě a opravám, čištění a odvětrání kanalizačních řádů.

Hlavní surovinou výroby je polypropylen, díky němuž jsou šachty odolné vůči vysokým teplotám a chemickým vlivům.

Revizní šachtový systém RV DN 315-400 mm

Vyspělý šachtový systém určený pro výstavbu revizních kanalizačních šachet profilu DN 315 a 400 mm /oblast použití mimo kraj Praha/ a vpustí v náročných podmínkách.

Kompletní systém prvků umožňuje výstavbu šachet různé hloubky a možnost dodatečného připojení nových větví kanalizace.

Výhodou je snadná montáž a nízká hmotnost.

Tělo šachet s vnitřní světlostí DN 300-400 mm může být tvořeno hladkým nebo korugovaným prodloužením.

Korugované prodloužení působí jako tlumící prvek a lépe tak odolává vnějšímu zatížení.

Revizní šachtový systém RV DN 600 mm

Revizní/inspekční šachta s vnitřní světlostí DN 600 mm, vyráběná z PP o kruhové tuhosti SN4 se používá do komunikací zatížených těžkým provozem (tj. třída D400), ale také v chodníku jako kontrolní šachta. Hloubka uložení je max. 5 m

Šachtová dna jsou vyráběna vstřikováním jako monolitický díl s výkyvnými hrdly DN 150-400 mm pro připojení kanalizačního potrubí. (Hladké KG, Žebrované-Ultra-Rib1,2, Korugované i Kamenina)

Tělo šachty je tvořeno pružnou vlnitou trubkou, která se chová jako tlumící prvek, proti vnějšímu zatížení dopravním provozem, které se nepřenáší do šachty, ale do zeminy.

Ukončení šachty tvoří výběr z příslušenství – betonové roznášecí prstence, teleskopické adaptéry, poklopy a mříže, z plastu, litiny či betonu.

In Stock - .