Plastové potrubí a tvarovky KG systém

Kanalizační systém z měkčeného polyvinylchloridu, zahrnuje trubky a tvarovky kruhové tuhosti o hodnotě SN 4 a SN 8. Je vyráběný v souladu s ČSN EN 1401-1 a prEN 13476, s dokonale hladkou vnitřní stěnou a pružným jádrem, jehož hlavní předností je odolnost vůči vysokým zemním tlakům. Hladká plocha vnitřních stěn zajišťuje odplavování případných nečistot a zabraňuje tak vytváření usazenin na stěnách.

Díky svým vlastnostem je určen jako kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4 M.

Trouby s kruhovou tuhostí SN 8 jsou určeny pro kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení (extrémní dynamické namáhání a výška krytí větší než 4 M).

KG kanalizační systém zahrnuje široký sortiment trubek a příslušenství, včetně tvarovek umožňující dodatečné vkládání prvků, které tak zajišťují snadnou montáž.

K charakteristickým vlastnostem trubek a tvarovek patří:

– vysoká pevnost

– chemická odolnost

– pružnost

– dlouhodobá stabilita

In Stock - .