Napojovací sedla

Universální sedla FLEX-SEAL –
Napojovací sedla jsou určená pro napojování dodatečných přípojek a odboček na hlavní a sběrné kanalizační řády. Mechanicky upevněná připojovací sedla jsou rozumným kompromisem na zřízení dodatečných kanalizačních přípojek.
1) Napojovací sedla řady FA

– FA 150 B – odbočka DN 150 mm/ FA 200 B -odbočka DN 200 mm

Hlavní potrubí:
kamenina, beton, železobeton či jiný homogenní materiál s tloušťkou stěny v rozmezí 20 až 150 mm, DN 400 až 2000 mm
(přesahuje-li tloušťka stěny 150 mm nemusí být zaručena dostatečná ochrana obnažené ocelové výztuže ve vývrtu proti korozi)

– FA 150 ST

Od ostatních sedel FA se liší chybějící střední částí se stavitelným dorazem a vnějším těsněním, které jsou u malých průměrů hlavního potrubí DN 250 až 350 mm zbytečné., protože tyto průměry betonových trub nebývají armovány. Sedlo je tedy kratší a levnější.

2) Napojovací sedla řady PA

Kolmá sedla FLEX-SEAL řady PA pro přípojky DN 150 z hladkých plastů s vnějším Ø 160 mm byla vyvinuta ve spolupráci s předními výrobci plastových kanalizačních a drenážních potrubí. Konstrukce sedel vyhovuje požadavkům norem EN 1610, 1277, 13476-1, 1401-1 a12256 pro plastové potrubní systémy a lze je používat na všechny běžné typy plastových trubek s profilovanou vnější stěnou (SWP). Bez problémů je však lze i použít i na kanalizace s homogenní stěnou o odpovídající tloušťce pro přípojky KG 150 mm. Čtyři šrouby po obvodu pouzdra umožňují dokonale regulovat těsnící tlak, nastavit přesah konce sedla do hlavního profilu a eliminovat úhlové nepřesnosti vývrtu. Horní konec sedla je opatřen standardním pryžovým těsněním pro trubky KG Ø160 mm.

 

3) Napojovací sedla EASY CLIP

Sedla EASY CLIP je možné považovat za univerzální mechanický prostředek na dodatečné připojení běžných plastových přípojek KG 150 a 200 mm prakticky na všechny typy hlavního potrubí DN 300 až DN 1000. Důležité je pouze správné určení typu sedla podle průměru a tloušťky stěny hlavního potrubí.
Jednoduchost instalace usnadňuje i jednotný průměr vrtáku Ø200 mm pro oba rozměry přípojek DN 150 i DN 200. Důležité je však mít k dispozici alespoň dva typy vrtáku (diamantový a z nástrojové oceli) pro různé druhy materiálu.

In Stock - .