Biologické čističky odpadních vod

V posledních letech je kladen velký důraz na čištění odpadních vod, biologické čističky nabízejí spolehlivý systém na likvidaci odpadní vody bez kompromisů. Systém čističky one2clean je navržen s ohledem na Váš rozpočet a životní prostředí. Zpracování odpadní vody je prováděno pouze v jedné nádrži a v jedné komoře, tento postup eliminuje nepotřebné čerpací procesy a zpětný tok kalu.

 

– V jímce odpadní vody nejsou žádné mechanické prvky, žádná čerpadla ani elektrické komponenty

– V čistírně se usazuje jen velmi málo odpadních kalů

– Vše lze jednoduše demontovat a případně snadno opravit

 

A jak to funguje?

1) Zpracování odpadní vody
– Odpadní voda přitéká přímo do aktivní biologické zóny bez nutnosti čerpacích procesů. Zavzdušnění vstupní nádoby vede k bezprostřední aktivaci odpadní vody. Je tak zahájeno biologické čistění prostřednictvím mikroorganismů.

2) Usazovací fáze
– Zavzdušnění je řídící jednotkou přerušeno a aktivovaný kal klesá na dno. V horní vrstvě nádrže se začíná vytvářet vrstva čisté vody.

3) Extrakce čisté vody
– Vyčištěná voda se extrahuje ze systému a čistící proces může být zahájen znovu.

In Stock - .