Plastové potrubí a tvarovky HT systém

Odpadní trubky a tvarovky jsou špičkovým produktem s vysokými užitnými vlastnostmi.

HT Systém je určen k výstavbě připojovacího odpadního, větracího a svodového potrubí uvnitř budov.

Surovinou pro výrobu potrubí a tvarovek je polypropylen, který propůjčuje HT systému odolnost vůči vysokým teplotám (až 100 °C), odpovídající ČSN EN 1451-1.

Léty prověřeným výrobním postupem bylo dosaženo dlouhé životnosti, dokonalé těsnosti spojů a tím i zaručení snadné montáže.

In Stock - .