Kruhové poklopy

Kruhové poklopy lze rozdělit do kategorií dle typu materiálu:

– Litinové a litino-betonové (pro revizní, kanalizační či inspekční šachty, silniční a pěší zóny)

– Plastové (pro revizní šachty, vpustě)

– Kompozitní (pro revizní, kanalizační šachty, silniční a pěší zóny)

Výrobním materiálem pro výrobu poklopů je šedá litina, plast a kombinace šedé litiny s betonem či Polymatrix pro kompozitní poklopy.

Dělení dle kategorie únosnosti:

– Kruhové poklopy pro zátěž kategorie A-B (1,5-12,5 t) se používají na zakrytí vstupních otvorů veřejných a neveřejných ploch, na chodníky, zóny pro chodce, plochy pro stání a parkování automobilů.

– Kruhové poklopy pro zátěž kategorie C (25 t) se používají k zakrytí šachet, montážních vstupů na veřejných a neveřejných plochách a silničních komunikací bez průběžné silniční dopravy.

– Kruhové poklopy zátěžové kategorie D (40 t) se používají pro plochy, které budou vystavené vysokému zatížení, vozovky silničních komunikací, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.

– Kruhové poklopy pro zátěžové kategorie E (60t) využívané především na plochy vystavené vysokému zatížení kol a těžkému provozu, např. zařízení v docích, v průmyslových halách.

– Kruhové poklopy zátěžové kategorie F (90 t), se využívají pro plochy, které jsou zvláště vysoce zatěžované, např.pro letištní plochy.

Dle výběru provedení:

– s odvětráním x bez odvětrání

– se znakem Prahy x bez znaku

– uzamykatelné, s pantem

– s těsněním pro proti-zápach, proti-hlučnost, vodotěsnost

Pro upřesnění Vámi požadovaného typového poklopu nebo pomoci s výběrem, nás můžete kdykoliv kontaktovat.

In Stock - .
Materiál

Litina, Litina-beton, Beton, Polymatrix-kompozit

Rozměr

DN 300-800 mm