Mříže pro uliční vpusti

Mříže pro silniční vpusti – slouží k zakrytí vstupních otvorů na veřejné i neveřejné plochy a silniční komunikace s průběžnou dopravou. Zkušební zatížení D400 – 40t.

In Stock - .