Stavební a užitková keramika

Cihly a tvarovky

Kyselinovzdorné cihly a tvarovky se používají jako vyzdívka velkorozměrových šachet v kanalizačním řádu a jako zdící a obkladový materiál v chemickém průmyslu.

Keramické cihly nabízíme ve variantách - normálky, radiálky a kantovky i v červené variantě.

Rating:
X

KONTAKTOVAT SFB, s.r.o.

    • parametr I. :
    • parametr II. :