Kanalizace dešťová

Lapače střešních splavenin

Lapače střešních splavenin neboli ,,geigry" tvoří spojovací prvek mezi svodem a podzemním potrubím.

Výrobním materiálem lapačů střešních splavenin je PVC nebo litina.

Jsou určeny pro odvádění dešťových nebo povrchových vod do kanalizačních systémů vně budov.

Rating:
X

KONTAKTOVAT SFB, s.r.o.

    • parametr_I._ :
    • parametr_II._ :