Kanalizace dešťová

Dvorní vpusti

Představujeme jednoduchý způsob odvodnění dešťových vod z okolí rodinných domů, malých parkovišť a dalších objektů do stokové sítě.

Nabízíme široký sortiment dvorních vpustí pro zatížení A15-D400 v kombinaci různých materiálů.

Dvorní vpusti jsou opatřeny košíkem, sloužící jako lapač nečistot.

Dvorní vpusti: Plastové, Litinové, kamenina-litina, beton-litina

Rating:
X

KONTAKTOVAT SFB, s.r.o.

    • parametr I. :
    • parametr II. :