Rodinný dům v Chomutovicích

Časosběrná prezentace provedení hrubé stavby RD v Chomutovicích realizovaného srpen 2011 – duben 2012.

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu a ztraceného bednění, základová deska provedena z betonu vyztuženého svařovanou sítí kari. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny jako zděné z cihelného zdiva Porotherm a železobetonu. Stropní konstrukce je provedena jako železobetonová křížem armovaná deska. Střešní konstrukce valbová s náročným dřevěno ocelovým krovem se zakrytím betonovou střešní taškou Bramac v kombinaci s obloukovými vykýři zastřešenými, plechovou krytinou. Specifickým rysem tohoto domu jsou nosné obloukové rámy v podkroví, které jsou nosným prvkem zastřešení a zároveň slouží pro osazení obloukových oken.