Rodinný dům v Mukařově

Časosběrná prezentace provedení RD v Mukařově realizovaného srpen 2010 – srpen 2011.

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu a ztraceného bednění, základová deska provedena z betonu vyztuženého svařovanou sítí kari. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny jako zděné z cihelného zdiva Porotherm. Stropní konstrukce systém Porotherm POT se stropními vložkami miako. Střešní konstrukce sedlová s klasickým dřevěným vaznicovým krovem se zakrytím betonovou střešní taškou Bramac.