Vsakovací komory a bloky

Sicker-blok 300

Sicker blok nachází uplatnění především v průmyslové oblasti. Může být použit k odvodnění střech, parkovacích ploch, ale i k odvodnění velkých průmyslových areálů. Díky stabilní konstrukci přenáší extrémní zatížení.

PKW – pojezdové při překrytí zeminou o síle min. 500 mm, max.hloubka zabudování je 1800 mm.

LKW – pojezdové při překrytí zeminou o síle min. 800 mm, max.hloubka zabudování je 2650 mm.

Sicker-Tunnel 300

Sicker tunnel je vyvinutý především pro použití v soukromém sektoru, např. odvod dešťové vody z rodinného domu. Systém se skládá z několika tunelů-modulů a dvou koncových desek. Umožňuje tak jednoduché dimenzování. Prodlužování je velmi snadné díky nízké hmotnosti a je prováděno z čelní části Sicker tunnelu. Použití při zatížení osobními vozy.

Vsakovací sestava může být libovolně kombinovaná nebo rozšiřovaná. Při použití více koncových desek je možné sestavovat moduly ve více řadách.

In Stock - .