Vodovodní potrubí PE

Potrubí z polyethylenu PE určené především pro vedení pitné a užitkové vody. PE materiálem lze také dopravovat plyn, stlačený vzduch, kanalizační a splaškové vody. (Více kanalizační a plynové potrubí PE)

Předností potrubí PE je vysoká pružnost materiálu, která umožňuje též dodávku ve svitcích.

Polyethylenové potrubí lze spojovat pomocí svařování nebo pomocí mechanických spojek. Pro další spojování potrubí se využívá široká škála tvarovek.

Vodovodní potrubí PE 80 a PE 100, odpovídá technickým parametrům splňující normu ČSN EN 12 201.

Plynovodní potrubí PE 100+, je určeno k uložení do země a schváleno pro dopravu topných plynů dle ČSN EN 1555.

In Stock - .