Vodoměrná šachta

Vodoměrné šachty jsou vyráběny svařováním polotovarů z polypropylenu a jsou určeny k napojení vodovodní přípojky objektu k řádu, kde není možné vodoměr umístit přímo do budovy.

Vodoměrná šachta je určena pro usazení mimo komunikační trasy do zeminy nad hladinu podzemní vody s vyloučením jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy.

Hlavní výhodou šachty je snadná manipulace a zaručená vodotěsnost.

In Stock - .
Parametr I.

DN 1000 / v.1200, 1300, 1500 mm

Parametr II.

DN 1200 / v. 1500, 1700 mm