Uliční vpusti

Představujeme jednoduchý způsob odvodu povrchových vod především z pozemních komunikací, ulic, silnic, parkovišť a ostatních zpevněných ploch jejichž povrch nezajišťuje přirozené vsakování.

Nabízíme široký sortiment uličních vpustí pro zatížení A15-D400 v kombinaci různých materiálů.

Uliční vpusti mohou být opatřeny košíkem, který slouží jako lapač nečistot

Uliční vpusti: Litinové, beton-litina, PVC s litinovou mříží

In Stock - .