Odvodňovací žlaby

Liniové odvodňovací systémy slouží ke snadnému odvodnění zpevněných ploch. Ucelený sortiment žlabů pokrývá všechny zatěžovací třídy A15-F900 KN a je vhodný jak pro odvodnění ploch před garážemi, tak ploch benzinových čerpadel.

Výrobním materiálem žlabů pro liniové odvodnění je polymerický beton a polyethylen PE-HD

Tvarovky, které jsou v metrové a půlmetrové délce, se na sebe napojují do per a drážek na sucho. Prefabrikáty žlabů se ukládají do betonového podkladu.

Kompletní sortiment žlabů je doplněn širokou škálou roštů, vpustí a rohožek.

In Stock - .