Mechanické spojky

Mechanické tvarovky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů schválených pro pitnou vodu, odpovídající mezinárodním standardům a jsou určeny především ke spojování trubek ze všech druhů polyetylénu.

Vyznačují se vysokou korozní odolností a dovolují rychlou montáž.

Druhy mechanických spojek jsou: přímé spojky, redukované spojky

In Stock - .