Lapače střešních splavenin

Lapače střešních splavenin neboli ,,geigry” tvoří spojovací prvek mezi svodem a podzemním potrubím.

Výrobním materiálem lapačů střešních splavenin je PVC nebo litina.

Jsou určeny pro odvádění dešťových nebo povrchových vod do kanalizačních systémů vně budov.

In Stock - .