Kanalizační potrubí PE

Kanalizační potrubí PE je vyrobeno z vysokohustotního polyetylénu a primárně určeno pro vnější tlakové rozvody odpadů, splaškových vod a jiných médií.

Tlaková a podtlaková kanalizace PE 100+, splňuje normu ČSN EN 12 201. Potrubí lze použít v rozmezí teplot -40°C až +60°C s ohledem na změnu provozního tlaku.

In Stock - .