Kabelové chráničky

Kabelové chráničky slouží k ochraně podzemního vedení kabelových rozvodů, např. pod komunikacemi, při výstavbě kolejových těles či tunelů.

Výrobním materiálem je PE-HD, jedná se o dvouplášťové potrubí (vnitřní strana hladká, venkovní strana zvlněná).

Kabelové chráničky se vyznačují vysokou odolností proti vrcholovému tlaku, UV záření a dynamickou pevností.

Kabelové chráničky jsou dodávány v rozměrové řadě DN 40-200 mm ve svitcích po 50 m a také v tyčích dl.6 m (od DN 100 mm).

In Stock - .