Geotextilie

Mechanicky zpevněná a tepelně ošetřená tkanina – geotextilie, která spolehlivě oddělí přiléhající nasypanou zeminu či štěrk od drenážní vrstvy a zabrání tak jejímu zničení či znečištění.

200g/m2, 300g/m2

– širší možnosti využití – ochranná vrstva pro vsakovací komory a boxy

In Stock - .