Cihly a tvarovky

Kyselinovzdorné cihly a tvarovky se používají jako vyzdívka velkorozměrových šachet v kanalizačním řádu a jako zdící a obkladový materiál v chemickém průmyslu.

Keramické cihly nabízíme ve variantách – normálky, radiálky a kantovky i v červené variantě.

In Stock - .